Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Förskoleklass Jollen: 021-39 42 22, 021-39 42 26

Fritidshem Arken: 021-39 42 72

Fritidshem Lagunen: 021-39 42 46

Fritidshem Fyren: 021-39 42 23

Fritidshem Sjöboden: 021-39 42 06

Skolsköterska: 021-39 42 25

Expeditionen: 021 - 39 42 92, Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-14.00

Postadress: Hamreskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Gudrun Jönsson

021-39 42 07

gudrun.jonsson@vasteras.se

Biträdande rektor

Pia Berggren

021-39 42 10

pia.berggren@vasteras.se

Vaktmästare

021-39 42 09