Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Hamreskolans kvalitetsarbete

Skolans kvalitet ska kontinuerligt dokumenteras och utvärderas för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Kvalitetsarbetet innebär att vi ska utvärdera vårt eget arbete genom att följa upp våra resultat, analysera dem och vidta åtgärder för vidareutveckling av verksamheten. En viktig del av arbetet är att det bedrivs tillsammans med personal, elever och föräldrar.

Trygg Skola

Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med att skapa en Trygg Skola. Det sker bland annat genom ökat fokus på att kunskap och studiero hänger ihop. Ett bra klimat på skolan underlättar lärande och fokus på lärande skapar en bra stämning. Med Trygg skola menar vi en studiemiljö där det råder kamratskap, hänsyn och studiero. Tillsammans kan vi – medarbetare inom skolan, föräldrar och elever – skapa en bra arbetsmiljö för alla som vistas i skolan. En skola där vi inte accepterar att någon i skolan behandlas illa, mobbas eller kränks.

Elevinflytande

Skolan är elevernas arbetsplats. För att de ska trivas och utvecklas är det viktigt att de har möjlighet att påverka och förändra. Elevinflytande på Hamreskolan är en självklarhet. För att elevernas röster och åsikter ska höras har alla klasser kontinuerliga klassråd. En del av det som diskuteras på klassråden går sedan vidare till elevrådet för vidare diskussion.

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se

  • Du är här:
  • Hamreskolan /
  • Om skolan /
  • Kvalitet och styrdokument