Länk till mer information om IST Home

Så här tycker eleverna och vårdnadshavarna

Västerås kommunala skolor

Vi tror på våra elever. Våra förväntningar på vad de kan bli är höga. Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov.

Skolenkäten

Vi skickar regelbundet ut enkäter för att ta reda på vad elever och vårdnadshavare tycker om skolan i Västerås. Resultatet använder vi för att utveckla vår verksamhet. Om du är intresserad av att veta vad vårdnadshavarna tycker kan du ta del av enkätresultaten på Grundskola - Västerås (vasteras.se).

  • Du är här:
  • Hamreskolan /
  • Sök plats /
  • Så här tycker elever och vårdnadshavare