Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021-39 32 92, E-post: janet.engvall@vasteras.se

Förskoleklass och Fritids Solen: 021-39 33 54

Fritids Rymden, årskurs 1: 021-39 33 53

Fritids Tellus, årskurs 2: 021-39 33 52

Fritids Tellus, årskurs 3: 021-39 33 55

Postadress: Herrgärdsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Expedition

Janet Engvall

021-39 32 92

janet.engvall@vasteras.se

Skolsköterska

Linda Gidlund Johansson

021-39 32 93

Ledarstöd

Eva Andersson

021-39 99 77

eva2.andersson@vasteras.se