Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Herrgärdsskolan!

Herrgärdsskolans centrala läge gör att vi har möjlighet att bedriva undervisning i vår närmiljö. Vi har gångavstånd till Stadsbibliotek, Expectrum, Culturen, Västerås konserthus, Växhuset, Västerås teater, Västerås konstmuseum, Västerås slott, Västerås domkyrka, olika idrottssnläggningar, Botaniska trädgården och mycket mer.

Historik

Byggnaden uppfördes mellan 1903-1905 som folkskola. Den är ritad av arkitekt och stadsplanerare Erik Hahr. Han drev sin egen arkitektverksamhet etablerad 1897 i Stockholm och gjorde sig ett namn genom sin omsorg om stadsmiljön. Han var stadsarkitekt i Västerås 1909-1935 då han gick i pension. Hans byggnader uppfördes oftast i tegel och skapade ett sammanhang med arkitekturen i den gamla staden. Under perioden 1911 - 1943 ritade Hahr praktiskt taget samtliga hotell, biografer, kontors- och affärshus, bostadshus samt industribyggnader i Västerås centrum.

Så arbetar vi

På Herrgärdsskolan går 13 klasser från förskoleklass till årkurs 5. Tillsammans är vi cirka 350 elever och cirka 50 personal. Herrgärdsskolan har tre fritidshem, Solen för förskoleklass, Rymden för årskurs 1 och Tellus för årskurs 2-3. Fritidshemmen har ett nära samarbete med skolan och många av våra elever vistas här före och efter skoltid. Skolan är handikappanpassad.

Skolgården inbjuder till olika aktiviteter som stimulerar till lek för alla elever. På rasterna finns det rastvärdar på skolgården som ansvarar för de olika aktiviteterna. Skolgården har en blandad växtlighet med bland annat kastanjeträd, olika sorters buskar, blommor samt en skolträdgård.

Undervisningen sker i åldershomogena klasser. Vi arbetar för att eleverna ska vara väl medvetna om de kunskapskrav och förmågor de ska lära sig och utifrån det skapa förutsättningar för det optimala lärandet som väcker nyfikenhet och engagerar alla sinnen. Genom kompetens-utveckling/utbildningar tillägnar sig pedagogerna ny kunskap och aktuell forskning.

Mer information om lärmiljön på Herrgärdsskolan finns på sidan Lärmiljöer.

Elevinflytande

Skolan är elevernas arbetsplats. För att de ska trivas och utvecklas är det viktigt att de har möjlighet att påverka och förändra. Elevinflytande på Herrgärdsskolan är en självklarhet både i lärprocesser och i lärmiljö. För att elevernas röster och åsikter ska höras har alla klasser kontinuerliga klassråd. En del av det som diskuteras på klassråden går sedan vidare till elevrådet för vidare diskussion. På skolan finns ett aktivt Here4U junior där elever från åk 3- åk 5 är representanter.

Traditioner

Vi vill skapa en härlig och positiv anda på skolan. Detta gör vi genom återkommande aktiviteter som delvis planeras och genomförs av elever i olika gruppkonstellationer. Exempel på gemensamma aktiviteter under läsåret:

  • Rocklundadagen som anordnas av årskurs 5 och faddersystemet används
  • FN-dagen
  • Gemensam skridskodag på Rocklunda
  • Nobeldagen där vi arbetar med aktuell forskning samt vett och etikett
  • Luciafirande med gemensamt julpyssel i hela skolan
  • here4U junior bjuder in till samarbetsövningar på alla hjärtans dag
  • Talang som anordnas av elevrådet
  • Friidrottsdag på Arosvallen där varje klass får prova på olika grenar
  • Fotbollsturnering för årskurs 3- 5
  • Fotbollsmatch mellan elever i årskurs 5 och pedagoger, hela skolan hejar på.

Samverkan skola och hem

Du som vårdnadshavare är av största vikt för ditt barns utveckling. Ömsesidig kommunikation mellan skola och hem är viktig. Kontakt med hemmen sker exempelvis via Vklass, e-post eller loggbok. Föräldramöte sker en gång per läsår och utvecklingssamtal en gång per termin.

I Herrgärdsskolans förväntansdokument finns tydliga förväntningar på skola, hem och elev för att tydliggöra allas vårt ansvar för att varje elev ska utvecklas optimalt och må bra fysiskt och psykiskt. Hör av dig till oss om du vill ta del av vårt förväntansdokument. Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt.

Bild på enté