Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Vår lärmiljö på Herrgärdsskolan

Vi utvecklar vår lärmiljö och didaktik så att alla elever ska få förutsättningar att utveckla sin fulla potential.

Klassrummet

I klassrummet får eleverna dagligen möjlighet att arbeta med digitala lärverktyg. Eleverna har tillgång till lärplattor och alla klassrum är utrustade med smartboards eller projektorer.

Herrgärdsskolans lärmiljö kännetecknas av:

  • Lugn start på dagen
  • Genomgång av lektionens mål
  • Tydligt avslut på lektionen, tydlig återkoppling och reflektion om målet
  • Bestämma vilken ljudnivå som gäller under lektionen, från tyst till samtal i grupp
  • Rörelse under skoldagen

 

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand


Skolgården

Skolgården är också en del av vår lärmiljö på Herrgärdskolan. Den används som ett komplement till undervisningen i klassrummet exempelvis i matematik och idrott. Elevrna får också vara med att odla och plantera under tiden på fritidshemmet. Här ser du bilder från skolgården på Herrgärdsskolan.


Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Bildstöd

Varje skoldag startar med genomgång av vad eleverna ska göra under dagen. Den muntliga informationen kompletteras med bilder, bildstöd. I förskoleklassen går eleverna gärna tillbaka och tittar på bilderna för att hur planeringen ser ut för dagen. Bildstödet bidrar till en trygghet för eleverna och hjälper dem att förbereda sig på nästa steg i undervisningen.

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.