Länk till mer information om IST Home

"Det är alltid de man jobbar med som avgör hur bra ett jobb blir. Här har vi en positiv stämning och lösningsfokus. Det är ett tillåtande klimat som möjliggör ett gott samarbete!"

Caroline Magnusson och Mattias Holmberg - lärare i fritidshem

Det bästa med att vara lärare i fritidshem på Hökåsenskolan är att det är mycket varierande dagar som kräver flexibilitet och teamwork, säger Caroline och Mattias. Det är ett teamarbete i stor uträckning att arbeta på fritids. Mattias berättar att man kan påverka och styra det som händer och förändra. Det är en tillåtande miljö och det ger möjligheter att skapa bästa resultat för fritidshemseleverna. Det är så givande att jobba med barn säger Caroline och Mattias. Att få de lära sig saker och göra framsteg, stora som små. Både hos enskilda elever och som grupper.

Caroline Magnusson och Mattias Holmberg arbetar på Hökåsenskolans som lärare i fritidshem. På skolan finns det fyra fritidshem som är åldershomogena från förskoleklass upp till årskurs 3. Caroline har arbetat på skolan sedan 2014 och Mattias sedan 2020.


Lärandet är en pågående process

Carolines drivkraft som lärare i fritidshem handlar mycket om att bygga och skapa relationer, både med elever och pedagoger. Gör man inte det så är det svårt att nå andra mål i fritidsverksamheten menar Caroline. Mattias tycker det är kul att skapa något där det händer, utifrån det eleverna står i just nu. Att förbättra och förändra hela tiden, lärandet på fritidshemmet är en ständigt pågående process. Mattias uttrycker det som att han tycker om att tävla men att det inte handlar om att komma fram först. Tävling handlar också om att förbättra och göra det lite bättre hela tiden. Det som har varit kul för eleverna ena veckan kanske inte är det nästa vecka så man behöver hela tiden se över sin verksamhet för att göra det annorlunda.


Hög kompetens och engagerade pedagoger

När man jobbar på Hökåsenskolan möter man engagerade pedagoger i samtliga verksamheter. Kompetensen är hög och undervisningen i fritidshemmet utgår från läroplanens kapitel 4. Inom fritidshemmet är man duktiga på att delge varandra idéer och utvärdera vad som har fungerat bra och mindre bra.

- Vi tar vara på olika kompetenser, man får engagera sig i saker som man brinner för om man vill, berättar Caroline.

Mattias berättar vidare att det finns en hög vilja att ställa upp och lösa problem inom fritidshemmet.

-Kollegorna på fritidshemmet är öppna och tillåtande, det är högt i tak, säger Mattias.

Att skolan arbetar med ett tre-lärarskap tror Caroline och Mattias kommer gynna eleverna mycket på sikt. Alla pedagoger tar ansvar för någonting, från stort till smått. Det finns en driv bland alla på fritids för att allt ska flyta på i verksamheten.