Länk till mer information om IST Home

"Eleverna och mina kollegor är det bästa med mitt jobb!"

Mimmi Högback - lärare i årskurs 5

-Jag vill hitta nya roliga sätt att undervisa. Jag får tips från läromedlet och i sociala medier. Jag frågar även eleverna vad de vill.
Mimmi drivs och tycker det är roligt att skapa varierande lektioner för sina elever.

Mimmi Högback arbetar som lärare i årskurs 5 på Hökåsenskolan. Mimmi har arbetat på skolan sedan höstterminen 2017 och har varit lärare på både låg- och mellanstadiet. Hon undervisar 5:orna i svenska och engelska. Mimmi har två kollegor i årskurs 5 då skolan arbetar med ett tre-lärarskap. De tre delar på mentorskap och undervisning i årskursen.

 

Möjlighet till utveckling

Att undervisa i något Mimmi brinner för och att se eleverna utvecklas är viktigt. Det som driver Mimmi framåt är bland annat när eleverna ger positiv respons på hennes sätt att undervisa. Hon vill ständigt utvecklas som lärare och hela tiden förbättra sin undervisning.

- Jag vill förmedla till mina elever att lärande är roligt, säger Mimmi.


Barnens bästa i fokus

Mimmi berättar att hon själv har gått på Hökåsenskolan som barn. Hon trivs bra med både skola, ledning och kollegor. Alla arbetar för barnens bästa och det är duktiga lärare som är seriösa och kompetenta på skolan. Mimmi utrycker att hon vill att hennes egna barn ska gå på skolan i framtiden.

-Jag litar på alla här!


Kompetens och kommunikation

Mimmi berättar att de är duktiga på att ta tillvara på varandras kompetenser och starka sidor i arbetslaget. Man pratar öppet om vad man är bra på och vilka styrkor man har. Det är alltid en bra kommunikation och arbetslaget hjälper varandra när det behövs.