Länk till mer information om IST Home

Sök jobb hos oss

Så här är det att jobba hos oss

På Hökåsenskolan har vi engagerade vuxna och motiverade elever. Vi har en hög andel behöriga pedagoger, såväl på fritids som i skolan. På lågstadiet har vi trelärarsystem och även samverkan med fritids.

Eleverna i årskurs 4-6 på Hökåsenskolan får en egen I-Pad. Vi arbetar mycket med digitala läromedel som ger lärarna möjlighet till direkt återkoppling. Vi har gemensamma rutiner för hur vi startar dagen för att skapa trygghet för våra elever. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet på skolan. Det innebär att vi till exempel har rastaktiviteter, kamratstödjare och fadderverksamhet.

Vi har en utarbetad rutin för mottagande av nyanställda, där bland annat någon av våra tre förstelärare fungerar som mentor till dig som är ny.

Jobba med det viktigaste

Vårt mål är att bli en ledande skolstad där alla elever har tillgång till bästa möjliga lärande! För att lyckas med det behöver vi de bästa medarbetarna. Tillsammans hjälper vi våra elever att utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer i Västerås och världen. Vi hoppas att du vill vara med på resan och vara en viktig del av det livslånga lärandet.

Se lediga tjänster och ansök via Västerås stads webbplats

Förmåner för dig som arbetar hos oss

Om du jobbar hos oss får du friskvårdsbidrag. Det kan bland annat använda till träning, friskvård och massage. Jobbar du i fritidshem eller förskoleklass får du även arbetskläder som används för utomhusaktiviter. Om du är nyutexaminerad lärare får du en mentor som stöttar och vägleder dig i din nya roll. Utöver de förmåner som är unika för dig som jobbar i skolan kan vi även erbjuda andra saker, såsom exempelvis föräldrapenningstillägg, tjänstepension och försäkringar.

Övriga förmåner för medarbetare i Västerås stad 

Utvecklas med oss

Hos oss får du växa i din yrkesroll. Vi arbetar aktivt för att utveckla olika former för kollegialt lärande där alla lär av varandra. Du får kompetensutveckling i form av utbildningar, nätverk, karriärvägar som förstelärare eller lektor samt traineeprogram för blivande skolledare, bara för att nämna några alternativ. Det betyder att du har goda möjligheter till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.