Länk till Vklass

Kontakta oss

Fritidshem och matsal

Stjärnfallets fritidshem (förskoleklass): 021-39 44 08
Solstrålens fritidshem (årskurs 1): 021-39 44 07
Regnbågens fritidshem (årskurs 2): 021-39 44 04
Norrskenets fritidshem (årskurs 3-4) : 021-39 44 26

Köket : 076-5691786. Hit kan du skicka textmeddelande
om ditt barn har specialkost och är frånvarande.

Postadress: Hökåsenskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Rektor

Curt-Åke Larsson

021-39 44 00

curt.ake.larsson@vasteras.se

Biträdande rektor

Karin Jansson

021-39 44 20

karin.maria.jansson@vasteras.se

Skolsköterska

Sofia Nilsson

021-39 44 06

sofia3.nilsson@vasteras.se

Skolkurator

Wictor Hoffman

021-39 74 32

wictor.hoffman@vasteras.se

Speciallärare

Eva von Post

021 - 39 44 01

eva.von.post@vasteras.se