Länk till Vklass

Kontakta oss

Fritidshem och matsal

Stjärnfallets fritidshem (förskoleklass): 021-39 44 08

Norrskenets fritidshem (årskurs 1) : 021-39 44 26

Solstrålens fritidshem (årskurs 2): 021-39 44 07

Regnbågens fritidshem (årskurs 3): 021-39 44 04

Köket : 076-5691786. Hit kan du skicka textmeddelande
om ditt barn har specialkost och är frånvarande.

Postadress: Hökåsenskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Curt-Åke Larsson

021-39 44 00

curt.ake.larsson@vasteras.se

Biträdande rektor

Karin Jansson

021-39 44 20

karin.maria.jansson@vasteras.se

Skolsköterska

Pernilla Saari

021-39 44 06

pernilla.christin.saari@vasteras.se

Skolkurator

Gabriella Hanna

021- 39 20 31

gabriella.hanna@vasteras.se

Speciallärare

Eva von Post

021 - 39 44 01

eva.von.post@vasteras.se

Specialpedagog

Jenny Åkerholm

jenny.akerholm@vasteras.se

Vaktmästare

Rickard Dani, Lars Folke

021-39 44 02, 076 - 560 28 97