Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Personalrum: 021-39 44 01

Stjärnfallets fritidshem (förskoleklass): 021-39 44 08
Solstrålens fritidshem (årskurs 1): 021-39 44 07
Regnbågens fritidshem (årskurs 2): 021-39 44 04
Norrskenets fritidshem (årskurs 3-4) : 021-39 44 26

Postadress: Hökåsenskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Rektor

Curt-Åke Larsson

021-39 44 00

curt.ake.larsson@vasteras.se

Biträdande rektor/specialpedagog

Karin Jansson

021-39 44 20

karin.maria.jansson@vasteras.se

Skolsköterska

Susanna Damm

021-39 44 06

susanna.damm@vasteras.se

Skolkurator

Wictor Hoffman

021-39 74 32

wictor.hoffman@vasteras.se

Vaktmästare

Anders Nylén, Lars Folke

021-39 44 02

lars.folke@vasteras.se