Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Lärmiljön på Hökåsenskolan

På Hökåsenskolan arbetar vi för att skapa tydlighet och struktur i vår undervisning. Alla klasser använder samma bildstöd på klassrumstavlan för dagens schema och Time-timers för att få stöd med tidsuppfattning och planering. Detta för att alla elever ska känna att undervisningen är begriplig och hanterbar.

Rastaktiviteter
Klassrum

Skolgårdsmiljö

På Hökåsenskolan finns en varierande utomhusmiljö som är under ständig utveckling. Det finns bland annat skog, klätterställning, sandlådor, fotbollsplan och gungor. Det är samma pedagoger som alltid är ute på rasterna. Rastaktiviteter erbjuds på alla raster så att eleverna ska känna gemenskap och trygghet. Vid några tillfällen i veckan har lågstadiet och mellanstadiet delade raster för att aktiviteterna ska kunna anpassas till respektive åldersgrupp.

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.