Länk till Vklass

Aktuellt

Nya Irstaskolan

Läsårsdata

På tidigare hemsida fanns information av olika slag som gäller för de kommunala skolorna. Vi får nu många frågor om kommande lov.

VISA MER

Vi hänvisar till www.vasteras.se, välj Barn och utbildning, grundskola och längst ner i vänsterspalten finns Terminer, lov och ledigheter.

Kommande lov vt 20: Sportlov v 9, Påsklov v 15, Lovdag 19-20 maj, 22 maj.
Skolavslutning 10 juni.

Bild på nya skolan

Nya Irstaskolan

Här kan ni följa arbetet om nya skolan

Här kommer uppdateringar kring bygget av nya skolan. Första etappen F - 6 beräknas vara klar våren/sommaren 2020.

VISA MER

Vecka 1

Innan årsskiftet kom det glädjande beskedet att projektet Irstaskolan Etapp 2 ska utföras. Etapp 2 omfattar rivning av befintliga byggnader, en ny byggnad årskurs 7-9 samt iordningställande av skolgård. Under våren kommer planeringen för detta projekt att göras och under sommarlovet påbörjas rivningen. Uppdatering och viktig information kring det fortsatta projektet kommer att publiceras på denna sida.

Vecka 48

Arbetet fortskrider enligt planen. Viss begränsad framkomlighet kvarstår på Grävlingevägen på grund av vägarbete.

Vecka 44

Under vecka 44 kommer Grävlingevägen att asfalteras. Asfaltteringen är planerad onsdag men troligen kommer förberedelser inför asfalteringen medför begränsad framkomlighet under både måndag och tisdag.