Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Irstaskolan!

Irstaskolan ligger ca 10 km öster om Västerås centrum. Våra elever kommer från ett område som begränsas av Sagån, flygplatsen, Tortunavägen och Mälaren. Cirka 1/3 av våra elever åker skolskjuts.

Vi har verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem för elever i lägre åldrar. Det finns också öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6, Klubben, och en fritidsgård som är öppen på kvällarna för de äldsta eleverna.

Våren 2024 har vi ca 831 elever och 110 medarbetare på skolan.

Meningsfullt och utmanande lärande

Vårt mål är att alla ska fullfölja sina studier med ett slutbetyg som grundläggande behörighet för fortsatta studier på gymnasieskolan. Alla elever i åk 1-5 har en individuell utvecklingsplan (IUP), där man beskriver hur eleven ska arbeta för att nå målen i skolans ämnen. En gång per läsår får eleverna skriftligt omdöme. Från höstterminen i åk 6 får eleverna betyg varje termin. Vi arbetar med digitala arbetsredskap för att skapa mer utmanande och menigsfull undervisning och eleverna får en god förberedelse för framtida studier och yrkesval.

Närhet till naturen

Vi har nära till skog, ängar och hagar och kan därför ha uteverksamhet med god kvalitet för idrottsundervisningen och för fritidshemmen. Vi har en fullstor sporthall samt fotbollsplaner vid skolan.

Våra fritidshem

Våra tre fritidshem erbjuder skapande verksamhet och den viktiga leken. Vi har också möjlighet att vara i vår stora sporthall.

Vi uppmuntrar till en hälsosam livsstil med nyttig, god frukost och mellanmål samt till utevistelse.

Vi ger barnen utrymme för den fria leken – genom leken utvecklas kreativiteten, motoriken, språket, fantasin och samarbetsförmågan. Vi har också en del fasta rutiner med samlingar, kompissamtal och utevistelse.

Avdelningar är årskursvis.

Vi samarbetar med klasslärarna i årskurs 1‐3 och arbetar mot de klasser som är inskrivna på respektive fritidshem. På detta sätt kan vi stötta barnen före och efter skolan samt under skoldagen, vilket resulterar i en helhetssyn på barnen.

En bra och regelbunden föräldrakontakt är viktigt för att barnen ska må bra och verksamheten ska fungera.

Det viktigaste för oss som arbetar på Irstaskolans fritidshem, är att erbjuda en trygg tillvaro, där barnen trivs, blir respekterade och uppmärksammade. Vi jobbar med relationer och värdegrundsfrågor för att utveckla barnens kamratskap och empati.

Traditioner

Irstaskolan har en rad traditionella evenemang, som är mycket uppskattade av både elever, föräldrar och personal och betyder mycket för alla på skolan.


Välkommen till Irstaskolan - en skola med stolta traditioner och ett nytt och meningsfullt lärande!