Länk till Vklass

Internationellt

Om våra internationella samarbeten

Vi har deltagit i olika Comeniusprojekt genom åren, det som numera heter det Erasmus+. Bland annat har våra lärare och elever i åk 4-6 under flera år samarbetat med skolor i Holland, England och Italien.

I samband med projekten har våra lärare även deltagit i det som kallas "skuggning" vilket innebär att de fått följa en kollega i annat europeiskt land under några veckor.

Irstaskolan deltar i ett Erasmus+ projekt 2018-2020, projektet heter Hand in Hand.Projektets mål är att genom social integration och ökad skolnärvaro skapa grund för att våra elever i Europa ska få ett lyckat, självständigt vuxenliv. Det är sex skolor som deltar med elever i ålder 11-18 år, alla skolor ligger ute på landet/ i en småstad.

Två lärare och fem elever från respektive skola deltar aktivit i projektaktiviteterna, eleverna bor i värdfamilj och lärare på pensionat/hotell. Projektaktiviteter inkluderar tre nivåer, kontinuerlig utbildning av lärare, korta elevutbyten (workshops, presentation av skolan) och Europa - utforskning av partnerstäderna, gemensamma kampanjen " Every schoolday matters".

Projektet är tvåspråkigt, tyska och engelska. Deltagare kommer från Tyskland, Österrike, Danmark, Nederländerna, Portugal och Sverige.