Länk till mer information om IST Home

Internationellt

Om våra internationella samarbeten

Vi har deltagit i olika Comeniusprojekt genom åren, det som numera heter Erasmus+. Bland annat har våra lärare och elever i åk 4-6 under flera år samarbetat med skolor i Holland, England och Italien.

Utbyte mellan lärare från olika länder

I samband med projekten har våra lärare även deltagit i det som kallas "skuggning" vilket innebär att de fått följa en kollega i annat europeiskt land under några veckor.

Projektet Hand in hand

Det senaste Erasmus + projektet som Irstaskolan deltagit i var projektet Hand in hand mellan åren 2018-2020. Projektets mål var att genom social integration och ökad skolnärvaro skapa grund för att våra elever i Europa ska få ett lyckat, självständigt vuxenliv. Det var sex skolor som deltog med elever i ålder 11-18 år, alla skolor låg ute på landet eller i en småstad.

Två lärare och fem elever från respektive skola deltog aktivit i projektaktiviteterna, eleverna bodde i värdfamilj och lärare på pensionat/hotell. Projektaktiviteter inkluderade tre nivåer, kontinuerlig utbildning av lärare, korta elevutbyten (workshops, presentation av skolan) och Europa - utforskning av partnerstäderna, gemensamma kampanjen " Every schoolday matters".

Projektet var tvåspråkigt, tyska och engelska. Deltagare kom från Tyskland, Österrike, Danmark, Nederländerna, Portugal och Sverige.