Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Våra styrdokument

Våra elever ska känna trygghet på Irstaskolan och utvecklas utifrån sina behov och sina egenskaper.

Elever som av någon anledning har svårt att följa undervisningen i skolan har rätt till stöd. Vi har en handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd, där vårt arbete beskrivs. Vi har också en likabehandlingsplan, där vi beskriver hur vi arbetar mot kränkande behandling.

Är du intresserad av att ta del av skolans olika planer och arbetssätt, kontakta rektor. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se

  • Du är här:
  • Irstaskolan /
  • Om skolan /
  • Kvalitet och styrdokument