Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Nya skollokaler och ny konst

Irstaskolan har fått nya skollokaler under de senaste åren, uppdelat i två etapper. Under etapp ett fick skolan nya lokaler för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Även fritidshemmet fick nya lokaler. Under etapp två fick elever i årskurs 7 till och med 9 nya lokaler liksom även fritidsklubben och fritidsgården. Lagom till skolstarten 15 augusti 2022 invigdes lokalerna som byggdes under etapp två.

Utemijön på skolan har också delvis förbättrats och det arbetet fortsätter under läsåret 2023-2024.

Tillsammans med de nya skollokalerna har skolan också fått ny konst av konstnären Jakob Ojanen, som tidigare varit elev på Irstaskolan.

Ojanen - Rörelser (del 1) - Västerås (vasteras.se)

Ojanen - Rörelser (del 2) - Västerås (vasteras.se)

 

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.