Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Sommarlov!

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Nu är det sommarlov! Vi önskar alla en trevlig sommar och välkomna tillbaka till hösten.

VISA MER

Vi önskar gamla och nya elever välkomna till terminsstarten den 18 augusti. Om du har några frågor om skolstarten är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Information om aktuella datum för läsåret 2020-2021

Glad sommar!

Bild på nya skolan

Nya Irstaskolan

Här kan ni följa arbetet om nya skolan

Här kommer uppdateringar kring bygget av nya skolan. Första etappen F - 6 beräknas vara klar våren/sommaren 2020.

VISA MER

Vecka 27

Rivningen av gamla skolan är nu i full gång och kommer pågå under hela sommaren. Rivningsarbetena väntas vara klara i augusti månad och därefter påbörjas grundarbetena för den nya byggnaden. Övriga arbeten som pågår är att bygga en vändslinga för skolskjuts vid Grävlingevägen, anläggning av skolgården närmast F-6 byggnad, utbyggnation av fjärrvärmen som förser skolan med värme, schaktarbeten för att förse de kvarstående byggnaderna med erforderliga installationer samt anläggning av cykelställ.

Vecka 25

Totalt kommer tre befintliga byggnader att rivas under sommaren för att lämna plats för högstadiets nya byggnad. Den 15 juni påbörjas rivningen av den första byggnaden. Då kommer området att spärras av med byggstaket. Busshållplatsen på Munktellgatan stängs av och flyttas till Sveaborgsvägen. Personalparkeringen på Munktellgatan kommer också hamna inom avspärrningen. Hämtning och lämning ska istället ske på Ullvigatan.
Vid skolstart kommer skolbussarna gå in Grävlingevägen där projektet under sommaren kommer anlägga busshållplatser och en vändplan.

Vecka 23
Från och med onsdag 3 juni kommer personalparkeringen vid A-huset/högstadiet att stängas av med betongfundament och istället fungera som en tillfällig cykelparkering. Anledningen är att en ny fjärrvärmeledning ska grävas ner längst med Ullvigatan till Idrottshallen och då hamnar de befintliga cykelställen innanför avspärrningarna. Personalen hänvisas istället till byggparkeringen nere vid Grävlingevägen. Grävningen för fjärrvärmen väntas pågå 3-4 veckor. Under sommaren kommer en ordentlig cykelparkering att anläggas som kan nyttjas under byggnationen av etapp 2.

Vecka 22
Nu har första flyttlasset gått till den nya skolan. Från och med idag måndag bedrivs en del av verksamheten i de nya lokalerna.
Under veckan kommer rivningen av de provisoriska paviljongerna påbörjas. För att dessa ska kunna köras ut på ett säkert sätt behöver en tillfällig väg anläggas från Grävlingevägen.

Vecka 14

Snart står skolans nya byggnad som inrymmer årskurs F-6 klar. Även ett nytt kök, matsal och en administrativ del med kontor finns i den nya byggnaden. Inflyttning sker under kommande sommar och samtidigt påbörjas rivning av de befintliga lokalerna. Under hösten planeras byggnationen av nästa etapp påbörjas. Under nybyggnationen går årskurs 7-9 kvar i sina nuvarande lokaler och först efter inflyttningen i den nya bygganden kan den sista rivningen göras och hela skolgården färdigställas. Projektet planeras att vara helt klart år 2023.  

Redan på måndag v.15 kommer ett område uppe vid idrottshallen att stängslas in. Anledningen är att den bodetablering som idag används ska flyttas för att placeras där den ska stå under byggnationen av etapp 2. Under påsklovsveckan kommer därför denna yta att förberedas för etableringen. Preliminär dag för själva flytten av bodarna är onsdag v.16.

Vecka 1

Innan årsskiftet kom det glädjande beskedet att projektet Irstaskolan Etapp 2 ska utföras. Etapp 2 omfattar rivning av befintliga byggnader, en ny byggnad årskurs 7-9 samt iordningställande av skolgård. Under våren kommer planeringen för detta projekt att göras och under sommarlovet påbörjas rivningen. Uppdatering och viktig information kring det fortsatta projektet kommer att publiceras på denna sida.

Vecka 48

Arbetet fortskrider enligt planen. Viss begränsad framkomlighet kvarstår på Grävlingevägen på grund av vägarbete.

Vecka 44

Under vecka 44 kommer Grävlingevägen att asfalteras. Asfaltteringen är planerad onsdag men troligen kommer förberedelser inför asfalteringen medför begränsad framkomlighet under både måndag och tisdag.