Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Har du sökt plats för ditt barn på vår skola?

Alla nya elever får ett välkomstbrev i maj med mer information inför skolstarten i augusti.

2022-05-05

Under våren var det dags att önska skola för dig som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2022. Besked om vilken skola ditt barn fått plats på skickades ut i början av april i grundskolans e-tjänst.

Under maj kommer alla nya elever kommer att få ett välkomstbrev från skolan.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller mejla Kontaktcenter.

Varmt välkomna till oss hälsar vi alla nya elever!

Kontaktcenter
E-postadress: kontaktcenter@vasteras.se
Telefon: 021- 39 00 00, knappval 2
Öppettder: Vardagar klockan 08.00-16.30

Grundskolans e-tjänst

Elever på Irstaskolan vidare till final i Pythagoras Quest!

Irstaskolans lag med tre elever från årskurs 8-9 vann distriktsfinalen av matematiktävlingen Pythagoras Quest 9 mars. Det betyder att laget går vidare till final i Malmö 3 juni.

2022-03-14

Irstaskolans lag med tre elever från årskurs 8-9 vann distriktsfinalen av matematiktävlingen Pythagoras Quest 9 mars. Det betyder att laget går vidare till final i Malmö 3 juni.

Vecka 10 och 11 deltar lag från hela Sverige i olika distriktsfinaler i matematiktävlingen Pythagoras Quest. Vinnarna går vidare till finalen i Malmö.

Eleverna på Irstaskolan vann sin distriktsfinal. Stort grattis till eleverna Eric Thorburn 8c, Hampus Lundqvist von Post 9d samt Hampus Fridholm 9c och läraren Shewa Bakhteyari Valsås som hade hand om genomförandet. Förra året och året dessförinnan vann elever på Irstaskolan de årens distriktsfinaler, så glädjen är stor på skolan!

Finalen för Pythagoras Quest genomförs i Malmö 3 juni.

Kontakt och mer information
Bodil Lövgren, utvecklare på enheten för forskning och skolutveckling

Åsa Mattiasson, lärare på Irstaskolan
Shewa Bakhteyari Valsås, lärare på Irstaskolan


Vårterminen 2022

Vårterminen pågår mellan 10 januari till och med 10 juni

2022-01-14

Information om vårterminens aktiviteter finns i vår lärplattform Vklass.

Om du är intresserad av att veta hur vi arbetar är du välkommen att ta kontakt med oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

IT-system för skola, Vklass

Nominerade till pedagogiska priset

Nominerade kommunala grundskolor 2021

Varje år delar Västerås stads pedagogiska nämnder ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. I år är 37 kommunala grundskolor eller enskilda medarbetare nominerade.

2021-10-26

Nominerade kommunala grundskolor eller medarbetare till pedagogiska priset som delas ut av grundskolenämnden:

 • Cecilia Högdahl, Apalbyskolan
 • Joanna Grimberg, Bjurhovdaskolan
 • Elionor Bornström, Blåsboskolan
 • Lina Wetterfall, Blåsboskolan
 • Malin Överfjord, Emausskolan
 • Kerstin Lundevall, Fridnässkolan
 • Maria Sjödahl Rydell, Hamreskolan
 • Pernilla Söderberg, Hamreskolan
 • Roosa-Maria Ryhänen, Håkantorpsskolan
 • Pia Margret Boström, Hällbyskolan
 • Marina Stopar, Hökåsenskolan
 • Förskoleklass och fritidshem, Hökåsenskolan
 • Helena Viklund och Marika Persson, Hökåsenskolan
 • Caroline Carlsson, Irstaskolan
 • Anna Larsson, Irstaskolan
 • Johanna Hellgren och Ebba Malmqvist, Irstaskolan
 • Lisa Wijgård, Irstaskolan
 • Lina Dönsberg, Lövängsskolan
 • Hanna Kihlstrand, Lövängsskolan
 • Malin Larsson, Ormkärrskolan
 • Karin Alesson och Maria Flodström, Rönnbyskolan
 • Josefine Sillén, Rönnbyskolan
 • Emelie Gärdehall, Rösegårdsskolan
 • Sara Kock och Beatrice Svanström, Rösegårdskolan
 • S:ta Gertruds skola
 • Ulrika Broberg och Lisa Forsgren, Skallbergsskolan
 • Elin Tarakkamäki, Skallbergsskolan
 • Åsa Sandberg, Skallbergsskolan
 • Linda Sunesson, Tillbergaskolan
 • Eva Fahlbeck, Tillbergaskolan
 • Michaela Eriksson och Ylva Sjöberg, Vallbyskolan


Varje år delar Västerås stads pedagogiska nämnder ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Bland årets nomineringar inom området grundskola och skolledare finns flera av våra kommunala grundskolor, hela grundskolor och enskilda medarbetare. Vinnarna utses fredag 3 december klockan 11.00 i stadshuset.


Nya Irstaskolan

Läsårsdata

På tidigare hemsida fanns information av olika slag som gäller för de kommunala skolorna. Vi får nu många frågor om kommande lov.

2020-02-21

Vi hänvisar till www.vasteras.se, välj Barn och utbildning, grundskola och längst ner i vänsterspalten finns Terminer, lov och ledigheter.

Kommande lov vt 20: Sportlov v 9, Påsklov v 15, Lovdag 19-20 maj, 22 maj.
Skolavslutning 10 juni.

Julgranskula

Vårterminen 2021

Irstaskolan önskar er alla en God Jul och Gott Nytt år. Vårterminen startar onsdag den 8 jan Övriga lov och ledigheter hittar du på Västerås Stads hemsida, sök på terminer

2019-12-18

Bild på nya skolan

Nya Irstaskolan

Här kan ni följa arbetet om nya skolan

Här kommer uppdateringar kring bygget av nya skolan. Första etappen F - 6 är klar. Andra etappen med byggnad för 7-9 påbörjas hösterminen 2020 och beräknas vara klar vårterminen 2022.

2019-11-21

Vecka 38

Det måste tyvärr spränga igen för ett dagvattenmagasin. Borrning kommer utföras på måndag och sprängning på onsdag samt eventuellt på torsdag.

För övrigt så fortsätter grundläggningen som tidigare med markarbeten samt gjutningar, första delen av plattan gjuts på tisdag v. 39.

Vecka 35-36

Rivning av befintliga byggnader är nu klar och arbete med grundläggning för etapp 2 har påbörjats.

Det finns risk att vi kommer behöva spränga i veckan. Planen är preliminärt att man under tisdag samt onsdag ska borra inför sprängning och att sprängningen av berg kommer utföras under torsdagen.

I övrigt kommer det ske en del materialtransporter under vecka 35-36 med fyllnadsmassor, betong, armering samt styckegods.

Vecka 34

Cykelställ finns nu uppställda vid A-huset samt i slutet av Ullvigatan, dessa ska ersätta den cykelparkering som tidigare var vid F-huset och som nu är riven. Hämtning och lämning med bil ska ske på Ullvigatan och skolskjutsar kommer att gå på Grävlingevägen.

Under veckan kommer det pågå en del arbeten runt den nya vändplatsen för skolskjutsarna utmed Grävlingevägen. Arbetena omfattar återställande av mark och en tillfällig personalparkering för skolverksamheten som kommer kunna nyttjas under byggnationen av det nya huset.

Rivningen av de befintliga skolbyggnaderna väntas vara helt klar under veckan. Därefter påbörjas urskiftning av mark för grundläggning och påbörjan av grundläggningen vilket kommer vara det pågående arbetet de närmaste veckorna. Under denna tid kommer det i huvudsak ske grusleveranser, de första gjutningarna beräknas sedan att komma igång under V 36 med betongleveranser som följd.

Vecka 27

Rivningen av gamla skolan är nu i full gång och kommer pågå under hela sommaren. Rivningsarbetena väntas vara klara i augusti månad och därefter påbörjas grundarbetena för den nya byggnaden. Övriga arbeten som pågår är att bygga en vändslinga för skolskjuts vid Grävlingevägen, anläggning av skolgården närmast F-6 byggnad, utbyggnation av fjärrvärmen som förser skolan med värme, schaktarbeten för att förse de kvarstående byggnaderna med erforderliga installationer samt anläggning av cykelställ.

Vecka 25

Totalt kommer tre befintliga byggnader att rivas under sommaren för att lämna plats för högstadiets nya byggnad. Den 15 juni påbörjas rivningen av den första byggnaden. Då kommer området att spärras av med byggstaket. Busshållplatsen på Munktellgatan stängs av och flyttas till Sveaborgsvägen. Personalparkeringen på Munktellgatan kommer också hamna inom avspärrningen. Hämtning och lämning ska istället ske på Ullvigatan.
Vid skolstart kommer skolbussarna gå in Grävlingevägen där projektet under sommaren kommer anlägga busshållplatser och en vändplan.

Vecka 23
Från och med onsdag 3 juni kommer personalparkeringen vid A-huset/högstadiet att stängas av med betongfundament och istället fungera som en tillfällig cykelparkering. Anledningen är att en ny fjärrvärmeledning ska grävas ner längst med Ullvigatan till Idrottshallen och då hamnar de befintliga cykelställen innanför avspärrningarna. Personalen hänvisas istället till byggparkeringen nere vid Grävlingevägen. Grävningen för fjärrvärmen väntas pågå 3-4 veckor. Under sommaren kommer en ordentlig cykelparkering att anläggas som kan nyttjas under byggnationen av etapp 2.

Vecka 22
Nu har första flyttlasset gått till den nya skolan. Från och med idag måndag bedrivs en del av verksamheten i de nya lokalerna.
Under veckan kommer rivningen av de provisoriska paviljongerna påbörjas. För att dessa ska kunna köras ut på ett säkert sätt behöver en tillfällig väg anläggas från Grävlingevägen.

Vecka 14

Snart står skolans nya byggnad som inrymmer årskurs F-6 klar. Även ett nytt kök, matsal och en administrativ del med kontor finns i den nya byggnaden. Inflyttning sker under kommande sommar och samtidigt påbörjas rivning av de befintliga lokalerna. Under hösten planeras byggnationen av nästa etapp påbörjas. Under nybyggnationen går årskurs 7-9 kvar i sina nuvarande lokaler och först efter inflyttningen i den nya bygganden kan den sista rivningen göras och hela skolgården färdigställas. Projektet planeras att vara helt klart år 2023.  

Redan på måndag v.15 kommer ett område uppe vid idrottshallen att stängslas in. Anledningen är att den bodetablering som idag används ska flyttas för att placeras där den ska stå under byggnationen av etapp 2. Under påsklovsveckan kommer därför denna yta att förberedas för etableringen. Preliminär dag för själva flytten av bodarna är onsdag v.16.

Vecka 1

Innan årsskiftet kom det glädjande beskedet att projektet Irstaskolan Etapp 2 ska utföras. Etapp 2 omfattar rivning av befintliga byggnader, en ny byggnad årskurs 7-9 samt iordningställande av skolgård. Under våren kommer planeringen för detta projekt att göras och under sommarlovet påbörjas rivningen. Uppdatering och viktig information kring det fortsatta projektet kommer att publiceras på denna sida.

Vecka 48

Arbetet fortskrider enligt planen. Viss begränsad framkomlighet kvarstår på Grävlingevägen på grund av vägarbete.

Vecka 44

Under vecka 44 kommer Grävlingevägen att asfalteras. Asfaltteringen är planerad onsdag men troligen kommer förberedelser inför asfalteringen medför begränsad framkomlighet under både måndag och tisdag.