Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Kvalitet och styrning på Kristiansborgsskolan

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Vårt fokusområde är att arrangera kvalitativt god undervising och alla medarbetare är delaktiga i att driva detta arbete framåt.

Vi ser också att en god arbetsmiljö är viktig för både medarbetere och elever för att lyckas. I skolans ordningsregler och plan mot diskriminernade och kränkande behandling finns förebyggande och främjande insatser beskrivna som stödjer oss i det arbetet.

Vi använder olika typer av utvärderingsverktyg som involverar både elever och medarbetare i vårt utvecklingsarbete. Om du vill veta mer om vårt förebyggande och främjande arbete är du välkommen att kontakta oss på skolan.

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se