Länk till Vklass

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom grundskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra elever i skolan. Här kan du läsa mer om vad våra medarbetare tycker om att jobba i de kommunala grundskolorna i Västerås.

"Jag trivs på jobbet!"

Alice Lindbom, klasslärare

  Arbetsglädjen finns hos både elever och pedagoger. Vi skapar den tillsammans.

På skolan har vi en väldigt bra sammanhållning, bland både elever och personal. Jag har omtänksamma och stöttande kollegor och vi uppmuntrar eleverna att lära känna varandra genom olika aktiviteter som bland annat samarbetsdagar, pysseldagar och genom arbete i faddergrupper. Vi har självklart även viktiga resurser såsom elevråd, rastverksamhet och trygghetsteam.

"Puls-för en rörelsrik skoldag!"

Linda Westholm- idrottslärare

  Rörelse är något som genomsyrar hela skoldagen. Idrotten är bara en del av det.

Varje skoldag inleds för våra årskurs 4-6 elever utomhus där de river igång dagen med pulshöjande aktiviteter och lekar. Det ger eleverna en rolig och fartfylld start på dagen och energi att lära sig i klassrummet samt att det bidrar till arbetsro och en tryggare gemenskap på skolan. I ett längre perspektiv hoppas vi bidra till att våra elever utvecklar en livslång vana av lustfylld inställning till rörelse.

"Alla barn är allas barn"

Emma Lundin-Beteendevetare,Resurspedagog

Vi är ett tryggt team som möter och bemöter våra elever på alla olika nivåer.

Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete som genomsyrar alla årskurser. Ett elevhälsoarbete som speglar tanken om att välmående och skolprestation går hand i hand för eleverna. Pedagogerna möter eleverna med mottot "alla barn är allas barn"det vill säga att man som pedagog tar lika stort ansvar oavsett vilken klass eleven tillhör, under alla situationer under skoldagen.

"Vi arbetar tillsammans för att utvecklas"

Linda Andersson- klasslärare

  Att hela tiden vara med i samhällets utveckling och vara delaktig i studier och forskningar är en självklarhet för oss.

Vi arbetar tilsammans för att utveckla oss själva och vår undervisning. Vi är nyfikna och intresserade av undervisning och delar med oss i det kollegiala lärandet. Vi tar del av aktuell forskning och har en gemensam bas och tydlig struktur i vår undervisning.

"Här får du tid att utvecklas till den du vill"

David Persson-fritidspedagog, idrottslärare

  Elevinflytande är en viktig del på fritids. Alla elever ska känna att de har en delaktighet i planeringen.

Vi på fritids erbjuder eleverna varierande aktiviteter utifrån deras egna önskemål. Tillsammans skapar vi kreativitet och stimulans. Våra utemiljöer ger eleverna möjligheten att röra sig på ett lustfyllt sätt under hela deras dag här hos oss på Lövängsskolan.