Länk till Vklass

 

Fakta

Välkommen till Lövängsskolan!


SKolbild

Lövängsskolan är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har för närvarande cirka 300 elever och 35 medarbetare. På skolan finns också tre fritidsavdelningar, Ugglan, Falken och Höken. Vår skola ligger i Barkarö med närhet till fin natur med skog, vatten och ängar.

 

Hos oss finns allt samlat under samma tak; idrottshall, skolmatsrestaurang "Restaurang Ängen", fritidsutrymmen, musiksal och bildsal. På skolgården finns bland annat en konstgräsplan, sandlåda, klätterställningar och en stor skog som lockar till fri lek där eleverna får använda sin fantasi.

 

På rasterna finns det fasta rastvärdar som håller i planerade rastaktiviteter. Aktiviteterna planeras för att eleverna ska känna gemenskap och trygghet. De får även öva på att samarbeta och utmanas till att testa nya aktiviteter med elever i olika åldrar.


Skolgårdsbild
Skolgård
Skogen

Hos oss på Lövängsskolan arbetar engagerade vuxna för att alla elever ska känna sig trygga, trivas och utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Vi rustar våra elever för att klara av att leva i en framtid som är föränderlig och fatta kloka beslut utifrån demokratiska värderingar. Ett aktivt värdegrundsarbete löper som en röd tråd genom alla våra verksamheter. Vi arbetar även för att våra elever ska vara rustade med ämneskunskaper och grundläggande digital kompetens då de lämnar Lövängsskolan för nästa steg. Vi har ett årshjul på skolan som visar våra traditioner, bland annat temadagar som ger eleverna möjlighet till att mötas mellan olika årskurser.

Vi ser att en stor framgångsfaktor i inlärningen är bra kost och fysisk aktivitet. Vi är stolta över vår prisbelönta skolresturang där fokus ligger på att servera goda råvaror och näringrik kost. Vi lägger även stort fokus vid rörelse utöver ordinarie idrottsundervisningen så som Skol-IF, pausrörelse under lektioner och pulshöjande aktivitet vid skoldagens början.

Välkommen att höra av dig vid frågor och funderingar!