Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Lövängsskolans pedagogiska idé och viljeriktning

Med utgångspunkt från verksamhetsplanen för Västerås stads grundskolor är Lövängsskolans pedagogiska idé och rektors vilja att alla som arbetar på Lövängsskolan verkar för att vara steget före på olika vis:

Steget före nästa kliv i i livet: Vi rustar våra elever för att klara av att leva i en framtid som är föränderlig och som kräver samarbete med olika typer av människor. Våra elever ska kunna göra kloka val och fatta kloka beslut utifrån demokratiska värderingar.

Steget före i mötet med elever, vårdnadshavare, kollegor och besökare. Att vi aktivt tar kontakt med och möter upp dig som kommer till vår skola på ett trevligt, positivt och serviceinriktat vis utifrån förhållningssättet altid bästa möjliga möte.

Steget före i det dagliga arbetet med våra elever. Vi ser till att tidigt möta upp våra elevers behov och arbetar förebyggande med såväl värdegrundsarbete som kunskapsmålen för att alla elever ska lyckas och utvecklas så långt som möjligt. Vi ser till att informera vårdnadshavare om vad som händer på skolan och hur deras barn utvecklas. Vi ser det som viktigt med snabb kontakt i såväl med- som motgång.

Steget före avser att vi har en pedagogik i framkant som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Det kollegiala lärandet har en central roll, liksom det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.