Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Vår lärmiljö på Mälarparksskolan

På Mälarparksskolan har vi möjlighet att arbeta i smågrupper. Alla årskurser har ett eget elevtorg där de kan arbete med olika skoluppgifter och elever som går på fritidshemmen har ett fritidsrum i anslutning till sitt klassrum. Det skapar en trygg miljö för eleverna där de känner igen sig.


Vi är också en skofri skola och har ljuddämpande textilmattor både i korridorerna och i klassrummen. Vår skolgård är en uppskattad del av vår lärmiljö, inramad med växter och plats för olika rastaktiviter.

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.