Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Fritids förskoleklass: 021-39 76 56 Telefontid: måndag-fredag klockan 06.00-17.30 (jourtelefon)

Fritids årskurs 1: 021-39 76 65 Telefontid: måndag-fredag klockan 13.00-16.00

Fritids årskurs 2: 021-39 76 57 Telefontid: måndag-fredag klockan 14.00-16.00

Storfritids årskurs 3-6: 021-39 76 53 Telefontid: måndag-fredag klockan 14.00-16.00

Postadress: Norra Vallbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Rektor

Jens Sjödin West

021-39 83 32

jens.sjodin.west@vasteras.se

Administratör

021-39 76 50

Samordnare

021-39 76 64

Speciallärare

021-39 60 33

Specialpedagog

021-39 76 68

Skolsköterska

021-39 93 00

Skolkurator

021-39 30 84