Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Norra Vallbyskolan!

Norra Valbyskolan är en liten, trevlig skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är en av två grundskolor på området Vallby som ligger i västra delarna av Västerås kommun. Norra Vallbyskolan har cirka 200 elever och organiserar sig i team per årskurs i så väl skolverksamheten som på fritidshem. Undantaget är årskurs 4 till 6 som har ett gemensamt team.

Hos oss möts eleverna av närvarande och kompetenta lärare och pedagoger. Vårt motto är ”Här får vi varandra att må bra och att lyckas!” och vårt värdegrundsord är KRAMA = Kamratskap, Respekt, Ansvar, Mod och Arbetsro.

Skolans lokaler

Norra Vallbyskolan är uppdelad i tre byggnader: stora skolhuset och två paviljonger. I skolan ryms bibliotek, idrottssal och givetvis klassrum. Maten tillagas på skolan men då skolan inte har någon matsal äter eleverna i klassrummen. Skolan har förskoleklass och fritidshem. Fritidshemmet är ett komplement till skolans uppdrag vilket främjar en helhetssyn kring eleverna.

Närhet till naturen

Skolan är belägen i ett villaområde och har en stor skolgård. Skolan ligger även i närheten av Vedbobacken och Vallby friluftsmuseum. Närområdet runt omkring skolan ger eleverna en unik möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till natur och närmiljön. Skolgården och den vackra närmiljön inbjuder till mångsidig aktivitet och utflykter.

Fritidshemmen

Fritidshemmen på Norra Vallbyskolan har fyra avdelningar uppdelade efter ålder - förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 samt Storfritids som har elever från årskurs 3-6. Fritidshemmen lägger stor vikt på att utveckla språket, det sociala samspelet samt att eleverna ska känna trygghet.