Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Nybyggeskolan!

Nybyggeskolan är en 7-9-skola som ligger cirka 3 kilometer väster om Västerås centrum i stadsdelen Hammarby. Våra elever kommer från flera olika områden såsom Barkarö, Bäckby, Dingtuna, Hammarby, Råby, Skälby och Tidö-Lindö.

Nybyggeskolan har cirka 550 elever och 75 medarbetare. Våra elever och lärare är uppdelade i sex arbetslag. I arbetslagen finns vanligen sex klasser med högst 20 elever i varje, fördelade på två olika årskurser. Den anpassade grundskolan, som också finns hos oss, har sin egen klassindelning.

På skolan finns också en fritidsgård, Hammarbygården, som är öppen både dagtid och kvällstid. Under dagtid fungerar denna yta även som café och uppehållsrum för våra elever.

I skolans närhet finns Råbyskogen med motionsspår och härlig natur och även Råby IP med sina fotbollsplaner och hockeyrink. Nybyggeskolan invigdes 1969 och har sedan dess varit Hammarbys nav och hjärta.

Bild på enté