Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Nybyggeskolan!

Nybyggeskolan är en 7-9-skola som ligger cirka 3 kilometer väster om Västerås centrum i stadsdelen Hammarby. Våra elever kommer från flera olika områden såsom Barkarö, Bäckby, Dingtuna, Hammarby, Råby, Skälby och Tidö-Lindö.

Höstterminen 2019 har vi cirka 550 elever och 75 medarbetare på Nybyggeskolan. Våra elever och lärare är uppdelade i sex arbetslag. I arbetslagen finns vanligen sex klasser med högst 20 elever i varje, fördelade på två olika årskurser. Grundsärskolan, som också finns hos oss, har sin egen klassindelning.

På skolan finns också en fritidsgård, Hammarbygården, som är öppen både dagtid och kvällstid.

I skolans närhet finns Råbyskogen med motionsspår och härlig natur och även Råby IP med sina fotbollsplaner och hockeyrink. Nybyggeskolan invigdes 1969 och firar därmed 50-årsjubileum 2019!

Bild på enté