Länk till mer information om IST Home

"Destination jobb" - framtid och arbetsmarknad

Framtiden och arbetslivet - i skolan

Nybyggeskolans elever får, förutom en sedvanlig god utbildning, också möjlighet att i ökad grad samverka med företag och föreningar under sin skolgång. Detta sker genom en hel rad olika aktiviteter, där bland annat lektioner i arbetsmarknadskunskap och besök hos olika företag ingår. Denna satsning kallas för "Destination jobb", och är ett brett projekt med många olika aktörer, där Nybyggeskolan är en av dem.


Destination jobb logo svart/vit

Skolan är viktig! Den är viktig för att utveckla att utveckla ett livslångt lärande, för att lära sig sunda värderingar och för elevernas personlig utveckling. Men den är minst lika viktig inför det kommande arbetslivet. Just på grund av att skolan är så viktig för arbetsliv och framtid, har vi på Nybyggeskolan valt att satsa lite extra på detta.

Satsningen heter "Destination jobb" och är ett brett projekt med många aktörer. Våra elever får bland annat lära sig mer om arbetsmarknadskunskap, göra besök på olika företag och samverka med alla möjliga representater från både näringslivet och Region Västmanland. Detta lägger grunden för medvetna val inför framtiden och för att våra elever ska få känna både nutidstro och framtidstro.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra Studie- och yrkesvägledare eller rektorer, så svarar vi gärna på dina frågor!