Länk till Vklass

Grundsärskola

Om grundsärskolan

Grundsärskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två delar, grundsärskola med inriktning mot ämnen och träningsskola med inriktning mot ämnesområden. Skoltiden är nio år.

I grundsärskolan går barnet i en mindre grupp med lärare och andra personer som kan ge stöd.

Elever som går i grundsärskolan och är under 12 år har ett eget fritidshem på skolan.

Elever är över 12 år kan gå på fritidsklubb.

Information om grundsärskola på Västerås stads webbplats