Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Nybyggeskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling handlar i korthet om hur vi tillsammans jobbar förebyggande.

  • Nybyggeskolans verksamhet och organisation är utformad så att goda relationer, trygga lärandemiljöer och likabehandling för alla som vistas på skolan, barn och vuxna, främjas.

  • Vi arbetar kontinuerligt mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling.

  • Genom förebyggande arbete vill vi säkerställa syftet så att denna plan uppfylls och att vi motverkar all form av kränkande behandling.

  • Samverkan mellan barn/elever genom Kamratstödjare och Elevråd.

  • Samverkan mellan medarbetare genom Rektor, Elevhälsoteam, Resursteam och Arbetslag.

  • Samverkan med vårdnadshavare.

Om du vill ta del av vår handlingsplan i sin helhet så kan du ta kontakt med oss via sidan Kontakta oss.

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se