Länk till mer information om IST Home

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola på Önstaskolan

På Önstaskolan finns anpassad grundskola inriktning mot ämnen årskurs 7-9.

Våra lokaler ligger centralt i Önstaskolan, en trappa upp. Vi är i år ca 20 elever med 2 lärare och 4 resurspedagoger. I ämnena bild, slöjd, musik, idrott, engelska och hemkunskap har vi lärare från grundskolan. Eleverna börjar skoldagen kl. 08.30 varje dag. Efter skoldagen samt på loven finns det möjlighet till klubbverksamhet som man ansöker om.

Lokaler om omgivningar

Vi har två klassrum och flera små rum som uppfyller våra behov väl. Även vår fritidsklubb har sin lokal där med ett eget kök och fina utrymmen. From hösten 2018 har vi en helt ny modern idrottshall med egna ”bås” där man kan stänga om sig när man duschar.

Matsalen som ligger intill har hemlagad mat och många sallader. Även Önsta-Gryta bibliotek ligger i samma byggnad och används mycket av eleverna. En fotbollsplan med konstgräsmatta ligger i direkt anslutning till våra lokaler och den används mycket. Naturen finns nära och det blir många promenader i det gröna. Busshållplats finns alldeles utanför biblioteket.

Digitala verktyg

Alla elever har sin egen bänk och det finns grupprum att tillgå under skoltid. Varje elev får låna en iPad/pc som kan tas med hem om vårdnadshavarna har skrivit under ett avtal att det är ok. I klassrummen finns en projektor för visning av filmer, elevredovisningar, Power Point presentationer mm.

DM i fotboll, innebandy, simning och friidrott är något vi brukar åka på och medverka i för de som vill. Då träffar vi andra i samma ålder från övriga anpassade grundskolor i länet.

Elevhälsa

Vi har ett eget elevhälsoteam, EHT, där rektor, lärare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog, studievägledare och resurspedagog träffas 1 gång/månad.

Arbetsglädje, utveckling och omsorg om varandra är det vi värdesätter högst!

Välkommen till oss!

 

Om anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Skoltiden är nio år. Anpassad grundskola är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell studieplan.

Det finns även en gymnasial fortsättning efter årskurs 9 i den anpassad grundskolan, som heter anpassad gymnasieskola.

Ämnen och ämnesområden

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Det är också möjligt att

  • läsa en kombination av ämnen och ämnesområden
  • bli bedömd utifrån grundskolans läroplan om förutsättning finns.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - Skolverket

 

Söka plats i anpassad grundskola

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver ditt barns nuvarande skola starta en utredning. Utredningen som du behöver samtycka till, består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om plats i den anpassade grundskolan. När du skickat in ansökan bjuder samordnaren för den anpassade grundskolan in dig in till ett informationsmöte.

Mer information om att söka plats till anpassad grundskola

 

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts. Mer information om skolskjuts och ansökan finns på vasteras.se.

Skolskjuts, busskort - Västerås stad