Länk till Vklass

Grundsärskola

Om grundsärskolan

Grundsärskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två delar, grundsärskola med inriktning mot ämnen och träningsskola med inriktning mot ämnesområden. Skoltiden är nio år.

I grundsärskolan går barnet i en mindre grupp med lärare och andra personer som kan ge stöd.

Elever som går i grundsärskolan och är under 12 år har ett eget fritidshem på skolan.

Elever som är över 12 år kan gå på fritidsklubb.

Information om grundsärskola på Västerås stads webbplats

Team Sigma på Önstaskolan

Vi är en 7-9 skola som ligger centralt i Önstaskolans lokaler en trappa upp. Vi är i år ca 20 elever med 2 lärare och 4 resurspedagoger. I ämnena bild, slöjd, musik, idrott, engelska och hemkunskap har vi lärare från grundskolan. Eleverna börjar skoldagen kl. 08.30 varje dag. Efter skoldagen samt på loven finns det möjlighet till klubbverksamhet som man ansöker om.

Lokaler om omgivningar

Vi har två klassrum och flera små rum som uppfyller våra behov väl. Även vår fritidsklubb har sin lokal där med ett eget kök och fina utrymmen. From hösten 2018 har vi en helt ny modern idrottshall med egna ”bås” där man kan stänga om sig när man duschar.

Matsalen som ligger intill har hemlagad mat och många sallader. Även Önsta-Gryta bibliotek ligger i samma byggnad och används mycket av eleverna. En fotbollsplan med konstgräsmatta ligger i direkt anslutning till våra lokaler och den används mycket. Naturen finns nära och det blir många promenader i det gröna. Busshållplats finns alldeles utanför biblioteket.

Digitala verktyg

Alla elever har sin egen bänk och det finns grupprum att tillgå under skoltid. Varje elev får låna en iPad/pc som kan tas med hem om vårdnadshavarna har skrivit under ett avtal att det är ok. I klassrummen finns en projektor för visning av filmer, elevredovisningar, Power Point presentationer mm.

DM i fotboll, innebandy, simning och friidrott är något vi brukar åka på och medverka i för de som vill. Då träffar vi andra i samma ålder från övriga grundsärskolor i länet.

Elevhälsa

Vi har ett eget elevhälsoteam, EHT, där rektor, lärare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog, studievägledare och resurspedagog träffas 1 gång/månad.

Hos oss finns också en utbildad besökshund som arbetar tillsammans med sin ägare på grundsärskolan. Elsa, som hon heter, är utbildad och diplomerad hos Svenska Terapihundskolan. Vi arbetar efter Länsstyrelsens riktlinjer och gör en riskanalys vad gäller bla hundallergi och hundrädsla. Elsa badas kontinuerligt med ett allergenreducerande schampo, så risken för allergi är väldigt liten. Hon är alltid under uppsikt och vistats bara i vissa lokaler.

Arbetsglädje, utveckling och omsorg om varandra är det vi värdesätter högst!

Välkommen till oss!