Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 36 65

Postadress: Ormkärrskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Våra olika avdelningar

Grundskolan

Förskoleklass Humlan: 021-393448

Boans fritids: 021-393446

Fjärilens fritids: 021-393447

Kobrans fritids: 021-393449


Grundsärskolan

Ugglan Röd och Blå: 021-393987

Ugglan Gul, Grön och Örnen: 021-393988


Kökspersonalen

Mattias Karlsson(kökschef) mattias2.karlsson@vasteras.se


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

TF Biträdande rektor

Anna Morell

073-982 95 06

anna.morell@vasteras.se

Skolkurator

Emmy Rastin

021-39 30 76

emmy.rastin@vasteras.se

Skolsköterska

Ida Jernehed

021-39 34 43

ida.jernehed@vasteras.se