Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: Maria Thapper, 021 - 39 36 65

Postadress: Ormkärrskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Våra olika avdelningar

Grundskolan

Förskoleklass Humlan: 021-393448

Boans fritids: 021-393446

Fjärilens fritids: 021-393447

Solrosens fritids: 021-393449

Grundsärskolan

Solrosen 1-2: 021-393987

Fjärilen 1-2: 021-393988

Specifika kontakter

Skolkurator

Emmy Rastin

021-39 30 76

emmy.rastin@vasteras.se

Skolsköterska

Ida Jernehed

021-39 34 43

ida.jernehed@vasteras.se

Biträdande rektor

Jennie Lundin

021-39 34 21

jennie.lundin@vasteras.se