Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Expeditionen: 021 - 39 36 65

Postadress: Ormkärrskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Våra olika avdelningar

Grundskolan

Förskoleklass Humlan: 021-393446

Boans fritids: 021-393448 el. 0765 693263

Fjärilens fritids: 021-393447

Kobrans fritids: 021-393449


Anpassad grundskola

Ugglan Röd och Blå: 021-393987

Ugglan Gul, Grön och Örnen: 021-393988


Kökspersonalen

Mattias Karlsson(kökschef) mattias2.karlsson@vasteras.se

Specifika kontakter

Tillförordnad biträdande rektor

Anna Morell

073-982 95 06

anna.morell@vasteras.se

Skolsköterska

Ida Jernehed

021-39 34 43

ida.jernehed@vasteras.se