Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Ormkärrskolan!

"Det är vår ära att skapa lust att lära"


Ormkärrskolan har i dagsläget ca 380 elever från förskoleklass till årskurs 6, både grundskola-och grundsärskola med inriktning träningsskola. Totalt sett är vi ca 65 medarbetare på skolan. Skolan är tvåparallellig. Vi lägger stor vikt vid baskunskaper och det sociala samspelet.

Vår skola byggdes 1981 och på många väggar i skolan har vi vackra målningar som uppfördes mellan 1981 och 1982 av konstnärerna Åke V. Larsson och Berit Mannberg.

Skola för alla

Ormkärrskolan är en skola för alla där grund-och särskolans elever arbetar tillsammans kring vissa lektioner och samlingar. För oss har detta arbetssätt blivit en del av det vardagliga arbetet och alla elever har sin plats i skolan.

I begreppet ”en skola för alla” är utgångspunkten att alla får delta i verksamheten med sina egna förutsättningar.

Värdegrund

Vi har ett öppet klimat som till stor del beror på vårt arbete med värdegrunden där alla barn och vuxna arbetar aktivt med att bli bättre på att kommunicera med varandra. Arbetet utgår från sex olika teman som vi arbetar med en termin i taget. Våra teman är: samarbete, respekt för mig själv och andra, empati, att vara juste, ansvar, uthållighet.

Närhet till skogen

Skolan ligger vackert med en stor skolgård, liten skidbacke och närhet till motionsspår och skog. Under skol-och samverkanstiden med fritids utnyttjas dessa resurser genom att eleverna följer med till skogen och lär sig om allemansrätten med mera.