Länk till Vklass

Grundsärskola

Fakta

På Ormkärrskolan har vi för närvarande 21 elever fördelade på fyra klasser. Vi arbetar klassvis men även i blandade grupper för att bättre kunna tillgodose varje elevs lärande. Vårt arbete genomsyras av engagemang, glädje och bästa möjliga möte.

Fritidshem

Här vill vi att alla barn ska bli sedda. Vårt mål är att ge barnen praktiska och sociala kunskaper för att klara ett liv utanför skolan och fritidshemmet. Efter skolans slut samlas vi för eftermiddagens fritids.

Bild på enté
Bild på enté

Vi vill att barnen ska få uppleva trygghet, glädje, utveckla socialt samspel och att ge dem tid samt möjlighet att göra egna val när det gäller aktiviteter och lek.

Vi har schemalagda aktiviteter tre dagar i veckan då barnen får välja mellan tre alternativ. Ett av alternativen är fri lek, de övriga: musik, sånglekar, gymnastik, alteje/målning och utegrupp. Vi är ute så gott som varje dag.

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts.

En elev kan efter ett beviljande beslut få sin skolskjuts tillgodosedd på olika sätt, busskort för resa med allmän kollektivtrafik eller någon form av upphandlad skolskjuts.

Upphandlad skolskjuts kan vara skolbuss eller mindre fordon. Skolskjuts utgår från samåkning. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer vilken typ av skolskjuts eleven tilldelas.

Vill du veta mer om skolskjuts eller vill göra en ansökan kan du gå in på Västerås stads webbplats.

Skolskjuts, busskort - Västerås stad