Länk till mer information om IST Home

Information om vår förskoleklass

Om förskoleklass

Hösten 2018 blev förskoleklass obligatorisk.

Detta innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Eleverna har samma närvaroplikt som elever i grundskolan

Vad handlar undervisningen om?

 • Fungerar som en ”bro” mellan förskola och åk 1
 • Kombinerar lek och lärande
 • Tre timmars undervisning per dag
 • Uppföljning av barnens kunskapsutveckling
 • Läsa/räkna/skriva-garanti för att kunna sätta in tidiga insatser där det behövs

Vad gör Ormkärrskolan till en bra skola?

 • Vi har mycket hög lärarbehörighet
 • Vi har ett bra och strukturerat samarbete mellan pedagoger från skola och fritidshem samt mellan pedagoger och skolans elevhälsoteam.
 • Enkäter visar att trygghet och trivsel bland elever och vuxna är hög. Vårdnadshavare är nöjda med återkoppling och information om elevernas kunskapsutveckling.
 • Ormkärrskolan är en av de skolor i Västerås som har högst andel elever som får godkända betyg (E-A) i slutet av åk 6.

Hur arbetar vi just nu?

 • Bornholmsmodellen
 • Tänka, resonera, räkna i förskoleklass
 • Bokstavsarbete
 • Skrivarverkstad
 • Skapande aktiviteter

Rörelse och utevistelse

 • Klasserna har idrott 40 minuter varje vecka
 • Barnen går till skogen en gång i veckan. Där lär sig barnen bl.a om naturen och allemansrätten
 • På raster och fritids har vi organiserade rast-och uteaktiviteter


Värdegrundsarbete

 • Skolan har ett väl strukturerat värdegrundsarbete
 • Våra värdegrundsord är kamratskap, självkänsla, empati, ansvar och samarbete
 • Vi arbetar med ett värdegrundsord varje termin
 • Den här terminen arbetar vi med ordet självkänsla

Inför skolvalet

 • Du ansöker om plats i e-tjänsten för grundskola mellan januari och februari varje år.
 • Om du inte lämnar in något önskemål kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats.
 • Om du vill söka plats på en fristående skola måste du skicka ansökan till den önskade skolan.
 • I april får du besked om vilken skola ditt barn fått plats på.
 • Barnen besöker skolan tillsammans med sina förskollärare i maj. Då möter ditt barn lärare och övriga barn som ska börja i förskoleklass.

Inskolning

 • Inskolningen påbörjas två veckor innan skolstart.
 • Vårdnadshavare avgör hur lång inskolning barnet är i behov av.
 • Informationsbrev om inskolning skickas ut av rektorn.
 • I samråd med pedagoger i förskolorna försöker vi skapa trygga och bra grupper.

Du som vårdnadshavare är viktig!

Du känner ditt barn bäst!

Vi strävar efter ett nära samarbete så att ditt barns lärande och utveckling ska bli så bra som möjligt. Om ditt barn har särskilda behov är det viktigt att vi tidigt får information om det.

Förutom den vardagliga kontakten kommer du att erbjudas:

 • inskolningssamtal på hösten
 • utvecklingssamtal på vintern/våren
 • att besöka ditt barn och vara med i vår verksamhet en dag.

Välkommen!

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss

Vi som arbetar i förskoleklassen och fritidshemmet

Vi som arbetar på Humlan läsåret 23/24 är:

Maria Persson

Johanna Klovegård

Maria Carlberg

Nasser El Awad

Marcus Hultman

Joakim Lindberg

Maria Roos

Skolans organisation

Mer information om Ormkärrskolan hittar du på vår webbplats, besök gärna sidan Fakta, Pedagogisk idé och Arbete med stöd.