Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Kontakta personal: 072-141 94 34

Fritidshemmet Kulan: 072-141 94 34

Postadress: Orrestaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Rektor

Elisabeth Tjärnström

021-39 42 55

elisabeth2.tjarnstrom@vasteras.se

Kurator

Lisa Strid Karlsson

021-39 04 20

lisa.strid.karlsson@vasteras.se

Speciallärare

072-141 94 34

Skolsköterska

Sara Löthegård

021-39 42 51

sara.lothegard@vasteras.se

Fritidssamordnare

072-141 94 34