Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Kontakt personal: 072-141 94 34

Fritidshemmet Kulan: 072-141 94 34

Postadress: Orrestaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Elisabeth Tjärnström

Rektor för Orresta- och Tortunaskolan

021-39 42 55

elisabeth2.tjarnstrom@vasteras.se

Speciallärare

072-141 94 34

Skolsköterska

Sara Löthegård

021-39 42 51

sara.lothegard@vasteras.se

Fritidshemmet Kulan

072-141 94 34

Fritidssamordnare

072-141 94 34

Kurator

Lisa Strid Karlsson

021-39 04 20

lisa.strid.karlsson@vasteras.se