Länk till Vklass

Till vårdnadshavare med barn som börjar årskurs 7 till hösten.

Underrubrik för nyheten

Ingress för nyheten - håll den kort, ett stycke max!


Välkommen till Petterbergsskolan hösten 2020!

Till hösten ser vi fram emot att välkomna dig och ditt barn till vår skola!

Hos oss samarbetar alla vuxna tätt tillsammans. Vi stöttar våra elever och arbetar gemensamt för att de ska nå sin fulla potential. Vi vill att du och ditt barn ska trivas på skolan och att vi ska ha ett bra samarbete.

Vi startar upp terminen med upprop tisdagen den 18 augusti kl 8.00 i vår matsal då ni är varmt välkomna!

Därefter kommer man att tillsammans med sina mentorer och sin nya klass få gå till sitt klassrum och få information inför terminen. En liten rundvandring mm sker och sedan avslutas uppstartsdagen ca kl. 14:15

Under dagen serveras lunch.

Hör av dig om du har några fler frågor eller funderingar inför höstens skolstart!

Med vänlig hälsning

Luthman, Catharina

Rektor/Enhetschef

Barn o utbildningsförvaltning