Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Vår lärmiljö på Pettersbergsskolan

Den fysiska lärmiljön är de lokaler där våra elever vistas som exempevis klassrummen, skolbiblioteket, slöjdsalen och bildsalen.

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Skolbibliotek

Pettersbergsskolan satsar på att ha ett väl utrustat skolbibliotek som är bemannat med en utbildad bibliotekarie. Biblioteket har ca 8000 böcker som är tillgängliga för alla skolans elever och lärare, för läsning både i skolan och på fritiden. Bibliotekarien samarbetar med lärare både kring läsning och kring digital kompetens.

Jordglob och pennor i ett fönster

Rastverksamhet

För elever på lågstadiet ordnar vi aktiviteter på rasterna varje dag.

Aktiviteterna ger barnen en meningsfull rast med olika stimulerande och lärande aktiviteter. Varje dag kan eleverna välja mellan fotboll och ytterligare en aktivitet.

Eleverna har möjlighet att påverka vad som händer. Eftersom många elever tycker om musik och dans spelar vi ofta musik i högtalare på rasterna.

Det går också att låna bollar, hopprep och andra saker under rasterna.

 

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.