Länk till mer information om IST Home

Pettersbergsskolan har ett skolbiliotek i världsklass!

Pettersbergsskolans skolbibliotek har utsetts till ett ”skolbibliotek i världsklass 2021” av fackförbundet DIK.

Skolbiblioteket på Pettersbergsskolan är en självklar del av det pedagogiska arbetet. Nu är vi stolta över att vårt skolbilbiotek även utsetts till ett skolbibliotek i världsklass!


Utmärkelsen som delas ut av fackförbundet DIK uppmärksammar skolbibliotek som uppfyller kriterier som speglar regeringens skolbiblioteksutredning som presenterades våren 2021. Det innebär att Pettersbergsskolans skolbibliotek och skolbibliotekarie:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • är en effektiv inspiratör för att öka läsfärdigheten hos eleverna


- För mig är det en dålig dag när jag inte träffar eleverna och det händer sällan att jag sitter ensam med bara böcker, vilket många kanske tror. Vi har prioriterat skolbiblioteket under en lång tid och det känns därför så klart bra att det ger resultat. Skolbiblioteket är en självklar del av det pedagogiska arbetet och vi anpassar verksamheten efter de behov som finns på skolan, berättar skolbiblioktekarie Ellinor Mark.


Vi på Pettersbergsskolan är glada och stolta över utmärkelsen!