Länk till mer information om IST Home

Alma fick årets honnörspremie

Pettersbergsskolans elev Alma Forsell, klass 9 A, har 2024 fått honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne.

Här på Pettersbergsskolan är vi mycket glada och stolta över att vår elev Alma Forsell tilldelats årets honnörspremie på 3200 kronor.


Fondens stadgar säger att premien ska ges till en enda elev i grundskolans högstadium. ”Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Motiveringen till att Barn- och utbildningsnämnden valt just Alma är den här:

Alma har gått på skolan sedan årskurs 7 och många har förundrats över hennes utveckling, inre styrka och strävan mot att alltid göra sitt bästa. I religion, historia och svenska visar hon exemplariska resultat, inte bara när det gäller faktakunskaper utan även förmågan till intressanta och nyanserade reflektioner och resonemang. Alma kan i sina texter sätta ord på känslor och stämningar på ett kreativt och moget sätt.

I årskurs 8 skrev Alma ett tal på temat Kärlek och Demokrati, som handlade om allas rätt att själva få välja hur de vill leva sina liv. Talet berörde både elever och personal till tårar, dels för innehållet, dels för att hon vågade prata om detta viktiga ämne inför publik med engagemang och övertygelse. Elever som Alma behövs i landets alla skolor, någon som vågar stå upp och tro på det rätta och samtidigt vara ödmjuk och förstående till att vi kan tycka olika.

Det fantastiska med Alma är att hon gör allt rätt men lite i det tysta, eftersom hon inte behöver den ständiga bekräftelsen av andra för att fortsätta. Hon gör det för att hon är sådan som person, jordnära och sann mot sig själv och alla runt om henne. Tryggheten hon sprider bara genom sin närvaro är så viktig för många andra elever. Att de vet att hon inte dömer, att de vet att hon kommer reagera och agera om hon behöver – det är så betydelsefullt.

Ett stort grattis till Alma!