Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Lagom stor skola

Piltorpsskolan är en lagom stor skola där alla har möjlighet att lära känna alla. Man arbetar nära de elever man undervisar och man har oerhört kunniga och engagerade kollegor, intresserade elever och hjälpsamma vårdnadshavare. Det finns gehör för nya idéer och tankesätt. Skola och fritids arbetar i nära samarbete där allas kompetenser behövs och tas tillvara på.

Är du behörig lärare i skola eller fritidshem eller snart färdigutbildad och nyfiken på oss? Vi visar dig gärna runt på skolan och berättar mer om oss! Vänligen kontakta rektor. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta oss.


Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom grundskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra elever i skolan.

På vasteras.se kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Västerås stad.

Jobb och karriär - Västerås (vasteras.se)

Bild över ambassadörskap för Piltorpsskolan

Ambassadörer

Vi är många som trivs

Enligt senaste medarbetarundersökning trivs personal och kan varmt rekommendera sin arbetsplats. På bilden syns skolans resultat jämfört med stadens grundskolor Förskoleklass till årskurs 6.

I senaste medarbetarundersökningen fick vi svart på vitt bekräftat att medarbetarna på Piltorpsskolan trivs på sin arbetsplats. Grön stapel visar medarbetare som talar gott om skolan och rekommenderar den till andra.

Lekfull inlärning i förskoleklass, säger Sussie

"Lekfull inlärning"

Annika, Sussie och Pia; lärare i förskoleklass

Vi rustar våra elever på ett lekfullt sätt så att de får språkliga och matematiska utmaningar. Respekt, förväntningar, delaktighet och att känna trygghet är viktigt för oss samt att var och en får utveckla sina intressen.

Härliga barn, säger Carina.

"Härliga barn med fantastisk fantasi!"

Carina Högbacka, fritidspedagog

Det bästa med Piltorpsskolan är den engagerade och kunniga personalen samt våra härliga barn med fantastisk fantasi. Vi har fina lokaler och bra tid att planera verksamheten. Jag får göra det jag är bra på och det finns gehör för nya idéer och tankesätt. Nära till skog och lekparker.

Elevers händer. Ansvarstagande elever.

"Ansvarstagande elever"

Linda Berner Lindberg, förstelärare åk 1-3

Piltorpsskolan är en liten mysig skola i ett plan där fritids och skola är i anslutning till varandra. Vi tränar eleverna att bli goda läsare samt att få en bra matematisk förståelse. Vi rustar eleverna att bli självständiga och ansvarstagande. Skolan har bra organisation, trevlig personal och lyhörd ledning.

Sara och Sussie i åk 4-6

"Gemenskap och samarbete"

Sara Jakobsson, lärare i idrott och hälsa, samt Susanne Perlefelt, lärare i svenska, matematik och NO/Teknik

Det bästa med att arbeta på Piltorpsskolan är gemenskapen mellan kollegor, vilket också smittar av sig på eleverna. Det kollegiala lärandet och samarbetet genomsyrar vårt arbete och är grunden till vår framgång. Vi bryr oss om och stöttar varandra. Varje enskild individ räknas och våra olikheter får oss att växa och utvecklas.