Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Piltorpsskolans lärstudio

Piltorpsskolans lärstudio hjälper elever som del av dag behöver undervisas i ett mindre sammanhang. Här kan man få hjälp att starta dagen, komma ifrån en stund för att ladda batterier, äta lunch i lugnare miljö eller få särskild träning på vissa moment som inte har fungerat i större grupper. I lärstudion arbetar fyra personer där främst två finns i lärstudion hela dagen och två andra stöttar upp mot särskilda klasser eller elever i klasser.

Personal från lärstudion arbetar även tillsammans med lärarna med att ständigt förbättra undervisningsmiljön för alla våra elever på skolan.

Bild på hand och hjärta

Extra hjälp och stöd

För många barn och ungdomar fungerar skolan bra. Men ibland kan det behövas extra hjälp och stöd. För att kunna ge rätt stöd behövs kunskap och resurser. Det har vi.

Elevhälsa

På alla kommunala grundskolor finns ett eget elevhälsoteam som har tillgång till:

• Rektor och/eller biträdande rektor
• Skolläkare eller skolsköterska
• Skolkurator
• Skolpsykolog
• Specialpedagog och/eller speciallärare

Centrala elevhälsan

När det finns behov av ytterligare kompetens får skolan stöd från den centrala elevhälsan. Där finns logopeder och specialpedagoger med kunskap inom olika funktionsvariationer. 

Särskilda undervisningsgrupper

Vissa elever behöver ett mindre sammanhang och då kan rektor besluta om undervisning i särskild undervisningsgrupp. Där sker undervisningen i små elevgrupper och med individuellt anpassad undervisning.