Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Piltorpsskolan med blick mot omvärld och framtid

Piltorpsskolan är en skola som står för trygghet, kvalité och goda möten. Vi ser, stöttar och utmanar varandra samt ser varandras olikheter som tillgång för utveckling. Trygghet är viktigt för inlärning och vi arbetar aktivt för att hjälpa eleverna utveckla de förmågor som krävs för att göra kloka val både kunskapsmässigt och socialt, nu och i framtiden.

Eleverna möts varje dag av kvalitativt god undervisning under hela dagen, både i skola och i fritidshemmet, som stimulerar dem, oavsett kön och förmågor, till att känna motivation och lust att lära. Varje pedagog leder lärandet genom tydlig och strukturerad undervisning med varierande arbetsformer och reellt elevinflytande.

Vi använder vår omgivning i vår undervisning och i takt med att elevernas ålder ökar vidgar vi vårt närområde för att tydliggöra att skolan och varje individ är en del av ett välfungerande samhälle där var och en av oss fyller en viktig funktion.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.