Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 77 20

Postadress: Rönnbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Rektor

Charlotte Bergsjö

021-39 33 11

charlotte.bergsjo@vasteras.se

Biträdande rektor

Liselott Sjölund

021-39 77 23

liselott.sjolund@vasteras.se

Studie och yrkesvägledare

Anna Olofsson

anna.olofsson@vasteras.se

Skolsköterska

021-397724