Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Expeditionen: 021 - 39 77 20

Fritidshem Rönnbyborg: 021 - 39 77 46, 021 - 39 77 47

Fritidshem Rönnen: 021 - 39 77 48, 021 - 39 77 49

Postadress: Rönnbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Anna Viero

021-39 33 11

anna.maria.viero@vasteras.se

Studie- och yrkesvägledare

Anna Olofsson

021-39 77 36

anna.olofsson@vasteras.se

Skolsköterska

021-39 77 24