Länk till Vklass

Pedagogisk idé

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer vi den senaste forskningen. Det innebär att:

  • lärarna tydligt leder arbetet i klassrummet
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har möjlighet att påverka undervisningen

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas till att bli bättre och bättre lär vi av varandra. Inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.

Rösegårdsskolans vision och målsättning

Vår vision och målsättning är att alla elever lär av lust och glädje. Hos oss ska de upptäcka sina starka sidor och känna att de lyckas. Vi jobbar för att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera, ta ansvar, fungera i grupp och känna empati. Vi vill också att barnen ska få ta del av upplevelser av natur och kultur i olika former och vi bedriver bland annat ett samarbete med Västerås Kulturskola inom musikens fantastiska värld.

Vårt mål är att alla våra elever ska kunna läsa, skriva och räkna senast i årskurs 3. Vi vill att barnen ska utveckla en stark självkänsla och få en positiv bild av sig själva. Vi arbetar varje dag för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss på Rösegårdsskolan.