Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé


Förebilder som visar, lär, inspirerar och utmanar

Vår pedagogiska idé på Skallbergsskolan märks genom diskussioner kring lärande i elevrådet, matrådet och månadsmöten. Lärare och fritidspersonal visar, lär, inspirerar och utmanar varandra i den dagliga verksamheten. Vår pedagogiska idé har även diskuterats på föräldrarådet. Vi lägger tonvikten på våra pedagogiska möten. Vi har också skaffat nya anslagstavlor där pedagogerna kan dela med sig av guldkorn i vardagen.


Vårt arbetssätt genomsyras av:

 • Att utveckla lärandet tillsammans med modiga barn, beredda att möta framtiden i en föränderlig värld.
 • Det gör vi genom att vara förebilder, hur vi är mot våra medmänniskor, hur vi själva lär, samt hur vi anpassar oss vid förändringar.
 • Men också att vi har mod att hålla fast vid det som är bra och hur vi förhåller oss kritiska i bla dagens informationsflöde.
 • Ett demokratiskt förhållningssätt med respekt för människors egenart och olikheter är en ledstjärna för oss på Skallbergsskolan.
Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

 • Mål
 • Tydligt ledarskap
 • Goda relationer
 • Stöd och utmaningar
 • Dialog och samspel
 • Lärande bedömning
 • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.