Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Medarbetare på Skiljeboskolan

Västerås stad genomför varje år en medarbetarundersökning med syftet att ta reda på vad medarbetarna tycker om sitt arbete och sin arbetsplats. Resultatet av undersökningen hösten 2020 visar att Skiljeboskolans medarbetare trivs bra på jobbet. De tycker att de har ett meningsfullt och utvecklande arbete. De upplever att de har tydliga mål och en rektor som visar dem förtroende och ger dem goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Medarbetare med rätt kompetens som trivs på sitt arbete ger goda möjligheter att skapa bästa möjliga skola för våra elever.

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom grundskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra elever i skolan.

På vasteras.se kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Västerås stad.

Jobb och karriär - Västerås (vasteras.se)

Louise Rickman

"Skiljeboskolan har duktiga pedagoger som ger det lilla extra"

Louise Rickman - SO-lärare

Louise har jobbat på Skiljeboskolan sedan hon blev examinerad lärare 2010. Hon berättar att hon halkade in på ett bananskal som vikarie och sedan blev kvar. Med en mamma som gått på skolan och en mormor som varit lärare här var skolan inte okänd för henne men hon hade inga förväntningar när hon började.

Louise är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi men på Skiljeboskolan har hon testat på både idrott , hem och konsumentkunskap, extrasvenska och engelska. Nu undervisar hon i alla SO-ämnen samt är en av dem som driver skolans Here4U-arbete.

 

Utveckling

På frågan om varför hon stannat kvar på Skiljeboskolan i 10 år svarar hon helt enkelt; "Jag älskar den här skolan. Jag har många fina kollegor och eleverna är fantastiska." Louise berättar att hon verkligen har fått möjligheten att utvecklas som lärare. Allt från att som nyutexaminerad vara med och starta upp ett tematiskt arbetssätt till att utveckla dagens systematiska kvalitetsarbete har gett henne ovärderliga kunskaper och erfarenheter. Idag arbetar Skiljeboskolan inte tematiskt på samma sätt som vid Louise start på skolan men ämnesintegrering sker i många ämnen. "Vi har kommit långt när det gäller likvärdighet och struktur. Vi i personalgruppen arbetar åt samma håll och pratar om samma saker. Vi utvecklas tillsammans vilket ger eleverna goda förutsättningar att nå målen."

 

Relation och hjärta

Systematiskt kvalitetsarbete i all ära men det är eleverna Louise brinner för. Det är när eleverna lyckas som hon är som mest nöjd med en arbetsdag. Louise månar lite extra om de elever som har det tufft. "Vi har fått kritik för att ha för mycket hjärta på Skiljeboskolan" berättar hon. "Men för mig är relationen det primära. Det är viktigt för mig att lära känna mina elever. Att veta hur de mår och att de vet att det är någon som "ser"dem varje dag." Att skapa goda relationer till eleverna är lika viktigt för hennes kollegor. "Vi stänger inte in oss i arbetsrummet, vi är med eleverna. Vi fångar upp dem i deras mående eller i stressen inför ett prov."

 

Det märks att Louise är stolt  över Skiljeboskolans sätt att arbeta med trygghet, värderingar och allas lika värde. "Vi har kunskaper och vågar möta alla elever oavsett deras bakgrund och erfarenheter."  Mångfald är en av Skiljeboskolans styrkor, menar Louise. "Skiljeboskolan är ju hela världen. Vi använder oss av det in undervisningen, vi pratar om likheter och olikheter. Våra elever har olika erfarenheter av kultur, politik, religion och familj som de kan dela med sig av till varandra."

 

Porträttbild på Josefina i skolans ljushall.

"Skiljeboskolan har öppna dörrar och ett tillåtande klimat!"

Josefina Ryttersson - SO- och svenskalärare

Josefina började arbeta på Skiljeboskolan direkt efter att hon examinerats från Högskolan Dalarna 2016. Redan första året på skolan klev hon in i rollen som arbetslagsledare.

Josefina är en person som alltid söker utveckling och hon har sökt sig till roller och ansvarsområden där hon har störst möjligheter att även hjälpa andra att utvecklas. Både elever och kollegor. Nu är hon en av Skiljeboskolans två Digilärare.

 

Utveckling genom digitalisering

En Digilärares uppdrag är att inspirera och handleda kollegor i att utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg. "Jag vill hjälpa mina kollegor att bli bättre", säger Josefina. Hon fortsätter "Vi har ett klimat på skolan idag där vi vågar be varandra om hjälp. Många är nyfikna på hur de kan utveckla undervisningen med digitala verktyg och hur de kan effektivisera arbetet så att de frigör mer tid till att stötta eleverna." Josefina tror att Skiljeboskolan ligger bra till när det kommer till digitalisering. Hon berättar att skolan sätter mål för både lärares och elevers digitala kompetens och att man genom digitala plattformar visar både elever och vårdnadshavare vägen mot kunskapsmålen.

 

Anpassad undervisning

Men Josefina brinner inte bara för digitalisering och skolutveckling. Ännu mer brinner hon för eleverna och att alla ska få den utbildning och det stöd som de har rätt till. Hon har ett stort engagemang i de elever som har läs- och skrivsvårigheter och sociala svårigheter. "Det är viktigt att vi normaliserar allas olikheter och alltid anpassar undervisningen så att de med specifika svårigheter får rätt stöd och högpresterande får rätt utmaningar", säger  Josefina. Hon beskriver Skiljeboskolan som en skola för alla, som ett eget samhälle i samhället där alla har lika stor rätt att vara en del av helheten.

 

En bra arbetsplats

Att det fungerar så bra på Skiljeboskolan tror Josefina beror på att det finns en stark personalgrupp med fungerande roller som kompletterar varandra. Att elevhälsoteamet fungerar bra och att speciallärarna både stöttar elever och lärare. "Det är en jättebra arbetsplats! det finns en solidaritet innanför väggarna, vi hjälper varandra." Josefina avslutar med att berätta att hon dessutom har förmånen att få skratta tillsammans med elever och kollegor varje dag.