Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Skiljeboskolans styrdokument

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Skiljeboskolans vision är att vara en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi jobbar för att alla våra elever ska känna glädje och trygghet varje dag.

Hur arbetar vi då med detta? Några exempel:

  • Vi har rutiner för vuxennärvaro vid raster och i skolrestaurangen.
  • Vi erbjuder rastaktiviteter.
  • Vi har aktiva Here4U-grupper som arbetar för trivsel och trygghet.
  • Vi pratar om värderingar och normer i klassrummen, bland annat genom "månadens värdeord".
  • Vi jobbar aktivt med att öka våra elevers närvaro.

Våra elever är delaktiga i att ta fram planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De har till exempel svarat på frågor om hur de trivs på skolan och om de känner sig trygga här och kommit med förslag på åtgärder. De bidrar även till trivsel på skolan genom att engagera sig i bland annat elevråd och Here4U. Självklart bidrar de även i vardagen genom att vara snälla och omtänksamma. De skapar även trygghet genom att lyssna på varandra och respektera varandras åsikter.

Är du intresserad av att ta del av Skiljeboskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i sin helhet? Hör av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se