Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Skiljeboskolans pedagogiska idé

Skiljeboskolan kännetecknas av:

 • tydliga strukturer, allt från lektionens uppbyggnad till övergripande kvalitetsarbete
 • gemensamt förhållningssätt till regler, normer och värderingar
 • ett tydligt synsätt som präglas av varje elevs rätt till extra anpassningar och stöd i undervisningen
 • samarbete inom och mellan skolans alla ämnen
 • fokus på kunskapsresultat och hur vi får varje elev att nå sin fulla potential
 • Vår ambition att utveckla våra elever till att bli kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer


Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och berövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

 • Mål
 • Tydligt ledarskap
 • Goda relationer
 • Stöd och utmaningar
 • Dialog och samspel
 • Lärande bedömning
 • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas till att bli bättre och bättre lär vi av varandra. Inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.