Länk till Vklass

Välkommen till Sofiaskolan!

Sofiaskolan är en grundsärskola för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Vi bedriver en heldagsverksamhet med skola, fritidshem och fritidsklubb.
Vi jobbar för Alltid bästa möjliga möte med eleven i centrum och utgår från varje individs intresse, motivation, styrka och behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

  • Du är här:
  • Sofiaskolan