Länk till Vklass

Välkommen till Sofiaskolan!

Sofiaskolan är en grundsärskola för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Vi bedriver en heldagsverksamhet med skola, fritidshem och fritidsklubb. Vi jobbar för Alltid bästa möjliga möte med eleven i centrum och utgår från varje individs intresse, motivation, styrka och behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram och Facebook!

Nu kan du följa oss på Instagram och Facebook. På Instagram sofiaskolan_vasteras. På Facebook Sofiaskolan Västerås.

2020-10-08

Följ oss på Instagram och Facebook där berättar vi om läroplanens fem ämnesområden och visar hur vi jobbar med det i olika former.

Idrott för alla

Möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter

På Sofiaskolan har vi Skol-IF som är elevernas egen förening. Här idrottar alla på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.

2020-05-28

Skol-IF arrangerar motionsverksamhet som bjuder in alla elever att delta under lustfyllda former. Aktiviteterna är individanpassade och målet är att alla medlemmarna ska få tillfälle att prova på olika aktiviteter och testa nya motionsformer.

Du kan läsa mer på Facebook Sofiaskolans Skol-IF eller på Sofiaskolans Skol IF idrottonline

Information om Sofiaskolans Skol IF idrottonline

Höstterminen 2021

Höstterminen pågår mellan 18 augusti till och med 22 december 2021

Information om höstterminens aktiviteter finns i vår lärplattform Vklass.

2021-08-20

Om du är intresserad av vår skola och vill veta mer om vårt arbetssätt är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

  • Du är här:
  • Sofiaskolan