Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom grundskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra elever i skolan.

På vasteras.se kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Västerås stad.

Jobb och karriär - Västerås (vasteras.se)

"Möjligheternas skola"

Gunilla Lindh Johansson, Speciallärare

” Det bästa med att jobba på Sofiaskolan är självklart alla våra fantastiska elever men även mina engagerade och kunniga kollegor som brinner för att varje elev får den undervisning de har rätt till utifrån sina unika förutsättningar. Vår verksamhet genomsyras av tydliggörande pedagogik, gemenskap, trygghet och framförallt glädje. Vi letar hela tiden efter bästa möjliga lösningar för våra elever och det finns en stor flexibilitet och gehör för nya idéer och tankar”

"Skolan som rustar eleven för livet”

Malin Bergström, Barnskötare

”Att jobba på Sofiaskolans fritidshem och fritidsklubb är ett utav de bästa jobben du kan ha. I vår verksamhet fortsätter de individuella anpassningarna i miljön och den visuella kommunikationen som eleverna har i skolan. Vi fungerar ibland som detektiver för att kunna tillrättalägga verksamheten så långt det bara går. Man kan säga att vi är en skola där vi rustar eleverna för livet, att de får utveckla sina förmågor så långt det bara går i en trygg miljö och vi har roligt när vi gör det tillsammans.”

"Rörelseglädje superviktigt!"

Johan Pettersson, Idrottslärare

Som idrottslärare på Sofiaskolan får jag fokusera på ämnesområdet motorik. Här rustar vi eleverna för framtiden på ett tydliggörande arbetssätt.

På motoriklektionerna jobbar vi utifrån elevernas egna förutsättningar med att utveckla deras rörelseförmåga och kroppsuppfattning. På så sätt utvecklas elevens rumsuppfattning, perceptionsförmåga och framför allt självkänslan.

Motorik är för många synonymt med rörelse, men för eleverna är motorik så mycket mera. Elevens motoriska förmåga blir därmed en viktig förutsättning för lärandet.

  • Du är här:
  • Sofiaskolan /
  • Jobba här /
  • Så här tycker medarbetarna